Regler og retningslinjer for juleølkonkurransen 2018 – Flaskekonkurransen og Publikums favoritt

Flaskekonkurransen klasser:

I dommerkonkurransen konkurreres det i to forskjellige klasser:

Klasse 1: «Klassisk Norsk Juleøl» er Norbrygg sin konkurranseklasse 3E.

Klasse 2: «Juleøl med tilsetninger» skal fange opp andre typer juleøl som juleøl med krydder etc. Klassen tar utgangspunkt i 3E pluss kriteriene i 13A, 13B13C13D og 13E. Hvis du deltar denne klassen er det viktig at du angir både på flasken og i merknadsfeltet i påmeldingsskjemaet hvilke tilsetninger som er brukt.

Kriteriene for konkurranseklasse 1: 3E og klasse 2: 3E pluss noen av kriteriene fra klassene 13A, 13B13C13D og 13E   finner du her: https://norbrygg.no/bedomming-av-ol/definisjon-av-oltyper/#13f

Flasketyper:

Ingen krav til flasketype, men det må leveres inn 2 flasker pr bidrag.

Konkurranseregler flaskekonkurransen

 1. Alle som er bosatt i Møre og Romsdal kan kostnadsfritt delta i flaskekonkurransen.
 2. Deltagende brygg skal være hjemmebrygget.
 3. Det er ikke tillatt å sende inn ett og samme brygg som flere bidrag. Definisjonen på samme brygg er identisk oppskrift (ingredienser) og batch. Dvs. samme vørter gjæret med ulik gjær kan delta som to brygg, men ikke samme brygg der f.eks. noen flasker er filtrert og andre ikke. Flasker hentet fra to forskjellige gjæringskar fra samme batch teller heller ikke som forskjellige brygg.
 4. Deltagende øl skal leveres i 2 –to – stykk flasker, samt ledsages av en lesbar typebeskrivelse av innholdet som f.eks. hvilket krydder/tilsetning som er benyttet. Flasker som ikke er iht. disse bestemmelsene må påregne å ikke bli bedømt.
 5. Flaskene skal ikke ha bryggerietiketter, kork eller andre kjennetegn som kan identifisere bryggeren.
 6. Hvis ikke flaskene er merket iht. eksempelet, vil ikke ølet bli bedømt.
 7. Deltageravgiften er kr 0,- per brygg
 8. Innlevert øl med emballasje tilfaller Nordmøre Hjemmebryggar Laug.
 9. Konkurransedommernes bedømming er endelig og kan ikke påklages.
 10. Kun de tre beste resultatene fra klassene i dommerkonkurransen blir offentliggjort. Alle som deltar i dommerkonkurransen vil imidlertid få dommerskjema tilsendt.
 11. Etter at kåringen av beste øl i klasse en og 2 er gjennomført, vil dommerne vurdere hvilket øl som er beste av disse to. Denne blir utropt til «Best in show»

Innleveringsplasser:

 1. Nordmøre Garo – kristiansund
 2. Romsdal Tapp og Kork – Molde
 3. Sunnmøre Vinbua – Ålesund

Innleveringsplassene har skjema for registrering av innsendte bidrag.

Påmeldingsskjema flaskekonkurransen: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l-_LO6psVUW-fN-gAGjA0Oz1GrBONCFDh4Z8yYSgHfVUMzQwSVgyVEZGVUlOU002MzZUQlFDTDM2Qy4u

Konkurranseregler Publikums Favoritt (PF)

 1. Alle som er bosatt i Møre og Romsdal kan kostnadsfritt delta i Publikums favoritt
 2. Antall brygg som en deltager får stille med er ikke på forhånd avgrenset.
 3. Det stilles ikke krav til type øl i konkurransen, men still gjerne med ditt julebrygg.
 4. Deltagende brygg må påmeldes før fristen som er fastsatt i instruks for påmelding.  Fristen som er fastsatt i veiledning for påmelding er endelig, men arrangøren står fri til å forskyve den til et tidligere tidspunkt dersom det er stor pågang.  Frist er satt til 20.november.
 5. Minimumsstørrelsen på et brygg er på 10 liter i Cornelius fat, flasker eller andre beholdere. Anbefalt minstevolum er likevel 15 liter, for å ta høyde for mye publikum, og at alle får smakt (slik at man også kan få stemmer fra alle).
 6. Det er deltagerens eget ansvar å sørge for tappeutstyr, tilstrekkelig kjøling/varmeisolasjon av ølet, kullsyre til tapping og evt skjøteledninger. Arrangøren stiller med bord og papirduk til deltagere.
 7. Brygg til Publikums Favoritt skal normalt medbringes konkurransedagen. Deltagere forventes å møte opp og rigge i henhold til tidsplanen, møte opp i god tid som vil si 1 time før arrangementet starter.
 8. Deltagelse er gratis.
 9. Det er alle som møter opp under arrangementet som kårer Publikums Favoritt.
 10. Deltageren oppfordres videre til å presentere sine deltagende brygg og seg selv på en innbydende og original måte som fenger publikumet. Av sikkerhetsgrunner og med hensyn til andre deltagere må spesielt plasskrevende tiltak på forhånd avklares med arrangøren. Levende lys på tildelte bord kan ikke tillates på grunn av brannfaren. Beste «stand» premieres.
 11. Hver brygger får tildelt et bord som er 2,2 x 0,8 meter – det tillates opphengt logo eller objektiv informasjon om bryggeriet/ bryggerne og informasjon om brygget iht. norsk lovgivning.
 12. skjenkebevilgningen for arrangementet kan ikke den som selv servere publikums øl selv nyte øl mens skjenking pågår.
 13. Avstemningen foregår under selve arrangementet og det avgis 3 ulikt veide stemmer per stemmeseddel. Stemmetellingen foregår under arrangementet, etter frist for innlevering. Vinnerne utropes samme kveld
 14. Arrangøren stiller med glass til smaking av PF-øl, samt penner, tusjer og navnelapper.
 15. Arrangøren bestemmer plassering av deltagernes serveringsplasser, i samarbeid med deltagerne.

Påmeldingslenke: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l-_LO6psVUW-fN-gAGjA0Oz1GrBONCFDh4Z8yYSgHfVUMVBMRzUxMlVRVlVGMkVEMDVFSllGWTczVS4u