Invitasjon internasjonal hjemmebryggerhelg

Hjemmebryggerhelg med John Palmer

Nordmøre Hjemmbryggar Laug arrangerer helg for hjemmebryggere mikrobryggere og kommersielle aktører som er opptatt av håndverksfaget – ølbrygging

Nordmøre Hjemmebryggar Laug har fått John Palmer til vårt arrangement 8. & 9.oktober 2018 i Kristiansund. Han vil gjennomføre flere forelesninger, samt ha en tre timers MasterClass og i bedømming av hjemmebrygget øl på bondens marked ; Smølabonan’. På lørdags kveld er det gourmetmiddag rundt temaet – mat og øl på byens beste restaurant med John Palmer.

Nordmøre Hjemmebryggar Laug samarbeider med NorBrygg Møre & Romsdal samt Smøla Nærings- og kultursenter KF. Invitasjonen er sendt ut nasjonalt og det forventes påmeldinger fra hele landet. Det er forhåndsreservert noen hotell-pakker i kombinasjon med forelesninger som legges ut med rabatt for de som melder seg på tidlig.

Vi tilrettelegger arrangementet slik at interesserte kan delta i deler eller hele helgens ulike delprogram. For «earlybirds» har vi forhandlet frem noen gode overnattingspriser på hotell. Vi vil gjennomføre programmet i byens sentrum – slik at ingen er avhengig av transport fra ankomst til avreise. Vi håper at programmet vil appellere til både profesjonelle bryggere og hjemmebryggere.
Det er svært hyggelig å bekrefte av en de viktigste personer for utvikling av håndverks laget øl kommer til Norge – og Kristiansund.
Velkommen til John Palmer og deg !

Helga vil ta opp følgende tema:

  • Hva er de viktigste deler av byggeprosessen ?
  • Hvordan kan vi forbedre egen prosess med enkle hjelpemidler?
  • Hvilke overføring av kunnskaper har vi – og hvordan få et bedre erfaringsoverføring ?

Det internasjonale håndverksbryggete ølet er i stadig utvikling – og typer øl som kommer fra hjemmebryggere påvirker utvalget i de profesjonelle bryggeriene.

Disse utfordringene har hjemmebryggerne
stor påvirkningskraft i! Det trengs  både prosesskunnskap – men også kunnskap innenfor feltene for vann/ malt/ gjær ,  for eksempel for å kunne forbedre og utvikle nye øl med flere smaker og aroma.
Tilslutt nevnes det lokale gardsølet som er en del av vår egen arv – og her skjer det akkurat nå en spennende utvikling.

Viggo Stomsvik,

Leder Nordmøre Hjemmebryggar Laug